Paham

nomina (kata benda)

pa.ham [n]
pengertian: pengetahuan banyak, -- nya kurang;
(2) n pendapat; pikiran: -- nya tidak bersesuaian dng -- kebanyakan orang;
(3) n aliran; haluan; pandangan: ia mempunyai -- nasionalis;
(4) v mengerti benar (akan); tahu benar (akan): sebenarnya saya sendiri tidak begitu -- akan perkara itu;
(5) a pandai dan mengerti benar (tt suatu hal): ia -- bahasa Sanskerta; ia -- dl pembuatan gula

    Kata Imbuhan :

  • paham kawasan: teori dan tindakan yg didasarkan atas sifat khas kawasan tertentu
  • paham kesektean: semangat atau kecenderungan ke arah pengembangan sekte tertentu dl agama
  • paham sekuler: paham yg bersifat keduniawian atau kebendaan (bukan bersifat keagamaan atau kerohanian)
  • paham skolastik: sistem pengajaran di bidang teologi filsafat yg sangat berpengaruh pd Abad Pertengahan
  • angan lalu paham bertumbuk: [pb] menurut pikiran (dugaan dsb) mungkin untuk dikerjakan, tetapi sukar pelaksanaannya (msl kekurangan alat atau syarat); angan-angan n (1) pikiran; ingatan: ~ nya ke mana-mana; (2) cita-cita: ~ nya menjadi dokter; (3) maksud; niat: sedikit pun tidak ada ~ ku menghinakan beliau; (4) gambaran dl ingatan; harapan sendiri dl ingatan; khayal: kesusastraan itu berisikan kehidupan nyata, bukan ~ belaka; (5) proses berpikir yg dipengaruhi oleh harapan-harapan thd kenyataan yg logis

Bahasa Asing :(BETA!)

[inggris]
1 understanding.
2 view, concept.
3 understand, know.