Belum

adverbia (kata yang menjelaskan verba, adjektiva, adverbia lain, atau kalimat)

be.lum [adv]
masih dl keadaan tidak: ia -- dewasa; Ibu -- pulang dr pasar

  Kata Imbuhan :

 • belum (sudah) diasapi kemenyan: [pb] belum (sudah) kawin
 • belum basah rongkong: [ki] belum minum seteguk air pun
 • belum beranak sudah ditimang: belum ber.a.nak sudah ditimang [pb] bersenang-senang sebelum maksudnya tercapai
 • belum beranak sudah ditimang belum duduk s: belum beranak sudah di.ti.mang belum duduk sudah berlunjur [pb] terlampau cepat gembira sebelum maksud tercapai
 • belum bergigi hendak mengunyah (menggigit): belum ber.gi.gi hendak mengunyah (menggigit) [pb] hendak melakukan sesuatu, tetapi belum ada sarananya
 • belum bertaji hendak berkokok: belum ber.ta.ji hendak berkokok [pb] belum berilmu (kaya, kuasa, dsb) sudah hendak menyombongkan diri
 • belum diajun sudah tertarung: belum di.a.jun sudah tertarung [pb] baru hendak melakukan sesuatu sudah mendapat halangan
 • belum dipanjat asap kemenyan: [pb] belum kawin
 • belum duduk belunjur dulu: [pb] sudah bergirang hati lebih dahulu sebelum tercapai apa yg dikehendaki
 • belum duduk sudah belunjur: [pb] sudah bergirang hati dulu sebelum tercapai yg dikehendaki
 • belum duduk sudah mengunjur: belum duduk sudah meng.un.jur [pb] sudah bergirang hati sebelum tercapai apa yg diinginkannya
 • belum punya kuku hendak mencubit: [pb] belum mempunyai kekuasaan sudah hendak mencari-cari kesalahan orang
 • belum tahu di pedas lada: [pb] masih muda sekali; belum berpengalaman [pb] belum berpengalaman
 • belum tegak hendak berlari: [pb] lekas-lekas hendak marah, sebelum mengetahui benar kesalahan orang yg hendak dimarahi; belum duduk sudah belunjur
 • belum tentu hilir mudik nya: [pb] belum tentu keputusan atau kesudahan suatu hal atau perkara; kokoh, baik dl soal yg kecil-kecil maupun dl soal yg besar-besar
 • belum tentu si upik si buyungnya: [pb] belum tentu kesudahannya
 • belum beranak sudah ditimang belum duduk s: belum beranak sudah di.ti.mang belum duduk sudah berlunjur [pb] terlampau cepat gembira sebelum maksud tercapai
 • calak ganti asah (menanti tukang belum dat: ca.lak ganti asah (menanti tukang belum datang) [pb] sesuatu yg dipakai untuk sementara waktu saja sebelum ada yg lebih baik (jadi hanya sekadar mencukupi kebutuhan)
 • ikan belum dapat: [pb] pelaksanaan kerja yg tidak tepat (keadaan menjadi buruk sebelum pekerjaan itu selesai)
 • janda belum berlaki: [pb] gadis yg dipermainkan oleh laki-laki lalu ditinggalkan

Bahasa Asing :(BETA!)

[inggris]
1 not yet.
3 not (yet) including.