Absah

adjektiva (kata yang menjelaskan nomina atau Pronomina)

ab.sah [a]
sah: surat keterangan ini tidak --


Bahasa Asing :(BETA!)

[inggris]
valid, legal, legitimate.