Abnormal

adjektiva (kata yang menjelaskan nomina atau Pronomina)

ab.nor.mal [a]
tidak sesuai dng keadaan yg biasa; mempunyai kelainan; tidak normal: sejak kecelakaan itu dia menjadi --


Bahasa Asing :(BETA!)

[inggris]
abnormal.